BEWERKEN / PUBLICEREN VAN DE SITE

Studio Plune
8 rue Jean Rouxel
44700 Orvault

https://www.studioplune.fr/

EERBIEDIGING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens worden uitsluitend verzameld met het oog op de totstandbrenging van een commerciële en professionele relatie met de klanten.
Persoonsgegevens worden door de Sun Marina Village Club gedurende een redelijke termijn bewaard.

Indien de persoon niet alle informatie verstrekt die vereist is in de formulieren op de site (*Verplichte velden), kan hij/zij het formulier niet verzenden en kan hij/zij dus geen contact opnemen met Sun Marina. Overeenkomstig de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, vindt de geautomatiseerde verzameling, registratie en opslag van persoonsgegevens op deze website plaats in het kader van de aangifte van de verwerking van persoonsgegevens bij de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (CNIL).

De website https://sunmarina.com kan gebruik maken van door zijn partners verstrekte trackingcodes om de doeltreffendheid van zijn communicatiecampagnes na te gaan. Het recht op toegang en rectificatie, zoals bedoeld in artikel 34 en volgende van bovengenoemde wet, kan per post worden uitgeoefend op het volgende adres: 63, Avenue des Epines 85160 Saint Jean de Monts

U kunt ook op onze RGPD-pagina om de verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, zodat al uw gegevens automatisch worden gewist.